Copyright © Top Potential sp. z o.o..

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Top Potential sp. z o.o. lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną części, jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Top Potential sp. z o.o. 

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Top Potential sp. z o.o. w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami, nadrzędne wobec powyższych zasad.